کوچینگ خصوصی معامله‌گری در بازارهای مالی جهانی

هزینه ثبت نام : $ ۱۴۰۰ دلار

بازی ِ بورس

هزینه ثبت نام : ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازی ِ پول

هزینه ثبت نام : ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان