ارائه مشاوره به صورت:

حضوری

مبلغ مشاوره برای هر ساعت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جهت رزرو جلسات مشاوره ابتدا بر اساس زمان مورد نیاز، مبلغ را محاسبه و از طریق لینک زیر پرداخت خود را انجام دهید.
پس از پرداخت، به ایمیل زیر پیام دهید و جهت هماهنگی روز و ساعت مشاوره هماهنگی‌های لازم را داشته باشید.

این مشاوره گارانتی اثر بخشی دارد.

مشاوره امیرحسین ادیب نیا