تاریخ عرضه اولیه + اطلاعیه + بررسی آماری

عرضه اولیه
۴۵ دیدگاه
دوره‌های آموزشی

در آکادمی ادیب نیا

بررسی عرضه‌های اولیه و بررسی آماری آن‌ها

در مقاله “راهنمای کامل شرکت در عرضه اولیه” به سوال‌هایی نظیر :
عرضه اولیه چیست؟!
چگونه می‌توان در عرضه اولیه شرکت کرد؟!
عرضه‌های اولیه چقدر سود می‌دهند؟!
چند سهام در یک عرضه اولیه به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد؟!
منظور از بازار اولیه و بازار ثانویه چیست ؟!
تعداد کل سهام شرکت چگونه تعیین می‌شود؟!
چند درصد از سهام یک شرکت در عرضه اولیه به سهامداران اختصاص می‌یابد؟!
و سوال‌هایی از این دست پاسخ دادیم…
در این مطلب به بررسی عرضه‌های اولیه گذشته (از دی ماه ۱۳۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۹) و میزان بازدهی آن‌ها پرداختیم. پس اگر عرضه‌های اولیه را دنبال و خرید می‌کنید حتما این مقاله را مطالعه کنید!  ? ?

 

این عرضه‌های اولیه مربوط به دی ماه ۱۳۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۹ هستند.

۸۷- فرآوری معدنی اپال کانی پارس (نماد اپال)

تاریخ عرضه اولیه : چهار‌شنبه ۹۹/۹/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲/۶ میلیارد سهم (۲/۱۶ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۱۳ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۳۸,۴۸۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۴,۰۰۰ ریال تا ۱۴,۸۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۰,۳۹۸,۴۵۶ ریال

تا اطلاع ثانوی عرضه اولیه اپال کانی پارس لغو شد!

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه اپال

فرآوری معدنی اپال کانی پارس
فرآوری معدنی اپال کانی پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۶- شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (نماد وبوعلی)

تاریخ عرضه اولیه : چهار‌شنبه ۹۹/۹/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳/۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۲۰ میلیون سهم (۳۵۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۷,۴۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳۹,۳۶۰ ریال تا ۴۱,۴۳۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۸,۳۱۶,۷۵۸ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بوعلی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۵- شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (نماد وکبهمن)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۹/۱۸ در فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۲/۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم (۲۵۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۴۳۴۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۴,۲۰۰ ریال تا ۱۴,۴۸۴ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۴۵۳,۶۳۲ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه وکبهمن

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

۸۴- شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (نماد چخزر)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۹/۱۱ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵ میلیون سهم (۳۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۷/۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۷۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۴,۰۰۰ ریال تا ۲۵,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵۰۱,۸۰۶ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه چخزر

َشرکت صنایع چوب خزر کاسپین
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۳- شرکت گروه مالی سپهر صادرات (نماد وسپهر)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۹/۶/۳۰ در فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶ میلیارد سهم (۵/۴ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۰,۶۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۱۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۹,۵۰۰ ریال تا ۱۰,۱۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۱,۱۵۰,۱۲۹ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۸۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه وسپهر

شرکت گروه مالی سپهر صادرات
شرکت گروه مالی سپهر صادرات

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۲- شرکت توسعه و عمران امید (نماد ثامید)

تاریخ عرضه اولیه : چهار‌شنبه ۹۹/۶/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۳۷/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۵/۳ میلیارد سهم (حدود ۴ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۹,۲۷۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۶۶۰ ریال تا ۱,۷۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۱۰۷,۷۹۵ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۱۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ثامید

شرکت توسعه و عمران امید
شرکت توسعه و عمران امید

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۱- شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (نماد بپیوند)

تاریخ عرضه اولیه : چهار‌شنبه ۹۹/۶/۱۲ در فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۵۰ میلیون سهم (۴۲۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۸,۳۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۸,۳۰۰ ریال تا ۱۸,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۷۸۵,۰۷۹ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بپیوند

شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۸۰- شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (نماد گدنا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۵/۲۸ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰ میلیون سهم (۵۱ میلیون سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۳۶۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۶۰۰ ریال تا ۶,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۲۰,۴۳۶ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه گدنا

Arze Avvalie Gedenaتعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۳۳۴,۲۸۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۰,۲۱۸ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۹- شرکت بهساز کاشانه تهران (نماد ثبهساز)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۵/۲۲ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۴ میلیارد سهم (حدود ۳/۴ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۸۸۵۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۰۹۰ ریال تا ۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۲۰۸,۱۶۶ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ثبهساز

شرکت بهساز کاشانه تهران
شرکت بهساز کاشانه تهران

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۲۷۶,۵۸۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۷۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۷۹,۴۷۱ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۸- شرکت کشاورزی و دامپروری شیر ملارد (نماد زملارد)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۵/۲۱ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۵ میلیون سهم (۳۹ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۹۴۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۰,۰۰۰ ریال تا ۲۱,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۲۱,۵۲۵ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زملارد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۵۴۵,۰۲۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۶۸,۶۱۰ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۷- شرکت تأمین سرمایه امین (نماد امین)

تاریخ عرضه اولیه : چهار‌شنبه ۹۹/۵/۱۵ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱/۰۵ میلیارد سهم (۸۴۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۰۹۲۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۹,۸۰۰ ریال تا ۱۰,۴۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۱۳۱,۵۸۱ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه امین

شرکت تأمین سرمایه امین
شرکت تأمین سرمایه امین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۴۱۰,۷۴۷ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۶۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۶۸۰,۶۱۵ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۶- شرکت پتروشیمی ارومیه (نماد شاروم)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۵/۱۴ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۵ میلیون سهم (۸۴ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۶۱/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۲۰۰ ریال تا ۶,۳۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲۵۲,۹۱۵ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۸ تا ۱۲ هزار تومان به هر کد بورسی است!)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شاروم

شرکت پتروشیمی ارومیه
شرکت پتروشیمی ارومیه

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۴۱۵,۵۴۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰۱,۱۶۶ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۵- شرکت توسعه مسیر برق گیلان (نماد بگیلان)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۵/۷ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۵۸ میلیون سهم (۲۴۹/۴ میلیون سهم برای عموم) معادل ۶ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۱۹۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۰۰۰ ریال تا ۲۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۹۲۶,۹۷۳ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بگیلان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۱۹۷,۱۲۷ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۲۲۸,۴۴۶ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

۷۴- شرکت صنعتی زر ماکارون (نماد غزر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۵/۸ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۶ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۹۲ میلیون سهم (۱۶۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۶۳۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳۷,۷۵۰ ریال تا ۳۹,۷۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۹۸۴,۶۳۳ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غزر

شرکت صنعتی زر ماکارون
شرکت صنعتی زر ماکارون

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۰۴۹,۵۰۴ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۳۱۶,۶۱۹ ریال
قیمت فروش : ۷۴,۸۸۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۴۴۹,۲۹۵ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۶%
سود خالص دریافتی : ۱,۱۳۲,۶۷۶ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۳- شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد آبادا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۵/۱ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲/۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم (۲۵۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۶۵۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۴,۷۰۰ ریال تا ۱۵,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۱۱۱,۵۰۷ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه آبادا

شرکت تولید نیروی برق آبادان
شرکت تولید نیروی برق آبادان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵,۲۳۵,۵۰۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۴۶,۷۶۲ ریال
قیمت فروش : ۳۴,۹۱۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۶۶۰,۹۳۴ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :۱۲۲%
سود خالص دریافتی : ۹۱۴,۱۷۲ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۲- شرکت رایان هم‌افزا (نماد رافزا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۹/۴/۲۴ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰ میلیون سهم (۲۶ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۷۵۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۴,۵۰۰ ریال تا ۲۵,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵۰۲,۲۷۰ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه رافزا

شرکت رایان هم‌افزا (نماد رافزا)
شرکت رایان هم‌افزا (نماد رافزا)

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴,۴۵۴,۱۵۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۷۵,۷۹۵ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۱- شرکت لیزینگ پارسیان (نماد ولپارس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۴/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰۰ میلیون سهم (۳۳۵ میلیون سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱,۲۸۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۹۶۴,۴۵۴ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ولپارس

شرکت لیزینگ پارسیان
شرکت لیزینگ پارسیان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴,۵۱۲,۲۱۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲۴۱,۱۱۴ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۷۰- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (نماد سیتا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۴/۱۱ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱/۶۵ میلیارد سهم (۱/۳۲ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۵,۹۸۷ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۴,۹۰۰ ریال تا ۱۵,۷۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۲,۶۵۸,۴۶۴ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه سیتا

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴,۴۸۱,۸۱۳ کد سهمداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۷۴۶,۹۲۴ ریال
قیمت فروش : ۲۹,۳۶۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۸,۷۲۲,۱۲۲ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :۸۴%
سود خالص دریافتی : ۳,۹۷۵,۱۹۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۶۹- شرکت سرمایه‌گذاری پویا (نماد وپویا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۴/۴ در فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت:  ۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰۰ میلیون سهم (۵۶۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲,۴۶۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۹۰۰ ریال تا ۴,۱۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۲۳۵,۵۸۴ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه وپویا

شرکت سرمایه‌گذاری پویا
شرکت سرمایه‌گذاری پویا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲,۵۴۷,۳۰۳ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۹۴۳,۱۶۳ ریال
قیمت فروش : ۱۷,۹۸۶ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۴,۰۷۸,۶۳۶ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :۳۳۲%
سود خالص دریافتی : ۳,۱۳۵,۴۷۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۶۸- شرکت پلیمر آریا ساسول (نماد آریا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۳/۷ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۴/۵۸ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۲۲۹ میلیون سهم (حدود ۱۸۳ میلیون سهم برای عموم) معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۴,۹۲۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶۵,۰۱۱ ریال تا ۶۵,۱۱۹ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶,۵۴۱,۴۶۴ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه آریا

شرکت پلیمر آریا ساسول
شرکت پلیمر آریا ساسول

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳,۳۵۰,۰۳۷ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۷۹۴,۰۴۹ ریال
قیمت فروش : ۲۰۶,۰۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۱,۸۳۱,۵۰۷ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۱۲%
سود خالص دریافتی : ۸,۰۳۷,۴۵۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

 

۶۷- شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (نماد پیزد)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۲/۳۱ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۵۱۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۱ میلیون سهم (۴۰/۸ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۰۵۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴۰,۱۰۰ ریال تا ۴۰,۳۵۳ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۲۶,۸۱۰ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه پیزد

عرضه اولیه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳,۰۷۲,۷۲۷ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۸۶,۴۳۴ ریال
قیمت فروش : ۱۴۵,۹۱۱ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۷۳۳,۸۶۰ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵۶%
سود خالص دریافتی : ۱,۲۴۷,۴۲۶ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

۶۶- شرکت پگاه گیلان (نماد غگیلا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۲/۱۰ در فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم (۳۴ میلیون سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۵۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۲,۰۰۰ ریال تا ۱۲,۵۰۷ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶۲۸,۱۸۹ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غگیلا

شرکت پگاه گیلان
شرکت پگاه گیلان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲,۳۵۷,۳۲۰ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۸۸,۴۵۷ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

۶۵- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (نماد شستا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۱/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۸ میلیارد سهم (۶/۷ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۸,۸۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۵۰۰ ریال تا ۸,۶۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۸۶,۳۹۹,۰۴۰ ریال

(پیش‌بینی ما اختصاص حدود ۳ تا ۳/۵ میلیون تومان به هر کد بورسی است.)

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شستا

اطلاعیه عرضه اولیه شستاتعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲,۰۶۱,۶۵۴ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۶۳۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳۱,۴۲۳,۳۳۱ ریال
قیمت فروش : ۱۶,۷۴۴ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۶۰,۳۰۴,۱۷۳ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۹۲%
سود خالص دریافتی : ۲۸,۸۸۰,۸۴۲ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۱۰%

۶۴- شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (نماد صبا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۹/۱/۲۰ در بازار فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۱۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱/۸ میلیارد سهم (۱/۵ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۱,۶۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۱,۰۰۰ ریال تا ۱۲,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۴,۴۶۵,۳۷۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه صبا

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۹۳۰,۸۳۷ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۱۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۹,۷۸۸,۲۳۸ ریال
قیمت فروش : ۲۱,۹۶۱ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۷,۶۵۸,۴۶۷ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۰%
سود خالص دریافتی : ۷,۸۷۰,۲۲۹ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۸۵%

۶۳- شرکت سیمان ساوه (نماد ساوه)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۵ میلیون سهم (۵۸/۵ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۲۷/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۵۰۰ ریال تا ۲۳,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۴۱۶,۴۰۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ساوه

شرکت سیمان ساوه
شرکت سیمان ساوه

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۶۱۱,۹۳۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۸۷۳,۴۴۸ ریال
قیمت فروش : ۵۴,۹۸۴ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۰۱۴,۵۷۳ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۳۱%
سود خالص دریافتی : ۱,۱۴۱,۱۲۵ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۱۰%

۶۲- شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (نماد زکوثر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲/۷۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۱۲/۵ میلیون سهم (۳۳۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۵۴۱۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۲,۴۵۰ ریال تا ۱۳,۱۲۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۲۷۲,۳۵۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زکوثر

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۶۷۵,۹۷۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۰۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۶۴۹,۳۵۶ ریال
قیمت فروش : ۲۷,۷۰۲ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۵,۵۱۳,۸۱۳ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۰۸%
سود خالص دریافتی : ۲,۸۶۴,۴۵۷ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲۱%

۶۱- شرکت پتروشیمی تندگویان (نماد شگویا)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۸/۱۲/۱۷ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲۳/۹۶ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۲/۲۷ میلیارد سهم (۲/۰۶ میلیارد سهم برای عموم) معادل ۹/۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۹۹۶۹ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۰۰۰ ریال تا ۴,۳۸۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۳,۱۹۹,۶۵۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شگویا

شرکت پتروشیمی تندگویان
شرکت پتروشیمی تندگویان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۶۰۳,۶۹۶ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۳۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵,۸۸۷,۰۴۶ ریال
قیمت فروش : ۹,۱۰۷ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۲,۰۶۶,۳۶۱ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۰۵%
سود خالص دریافتی : ۶,۱۷۹,۳۱۴ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۶۸%

۶۰- شرکت دوده صنعتی فام (نماد شصدف)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم (۳۴ میلیون سهم برای عموم) معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۹۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۹,۰۰۰ ریال تا ۱۹,۹۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۱۹۹,۴۲۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شصدف

شرکت دوده صنعتی فام
شرکت دوده صنعتی فام

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۶۱۹,۲۷۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۳۹,۷۷۸ ریال
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه :-
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –

۵۹- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (نماد تملت)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۹۱۰ میلیون سهم (۷۰۰ میلیون سهم برای عموم) معادل ۱۳ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۳۰۹۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۲۰۰ ریال تا ۳,۴۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۷۰۷,۸۸۸ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تملت

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۶۸۱,۵۲۳ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۲۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۳۸,۰۴۲ ریال
قیمت فروش : ۶,۸۱۵ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۸۴۱,۱۴۱ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۹۸%
سود خالص دریافتی : ۱,۴۰۳,۰۹۹ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۵۱%

۵۸- شرکت پدیده شیمی قرن (نماد قرن)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۷۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۶,۰۰۰ ریال تا ۱۷,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۷۰۷,۸۸۸ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه قرن

شرکت پدیده شیمی قرن
شرکت پدیده شیمی قرن

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۴۹۸,۷۰۱ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۱۶۱,۳۶۴ ریال
قیمت فروش : ۵۶,۰۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۷۷۰,۸۷۲ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۲۵%
سود خالص دریافتی : ۲,۶۰۹,۵۰۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۷۵%

۵۷- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (نماد ومهان)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه :۵۰۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۸۱۲/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۱۵۰ ریال تا ۵,۶۲۵ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۸۲۵,۲۶۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ومهان

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۳۸۸,۴۳۹ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۷۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۰۹۰,۶۹۹
قیمت فروش : ۱۰,۰۹۱ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۶۹۷,۲۶۷ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۷۷%
سود خالص دریافتی : ۱,۶۰۶,۵۶۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۹۶%

۵۶- شرکت کلر پارس (نماد کلر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۲۷/۵ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه :۴۹/۱۲۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۴۴۹ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۸,۰۰۰ ریال تا ۲۹,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۷۰,۷۱۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کلر

شرکت کلر پارس
شرکت کلر پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۲۹۲,۷۸۹ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۱۵۵,۷۲۳ ریال
قیمت فروش : ۷۵,۹۸۲ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۹۳۴,۴۰۶ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۵۴%
سود خالص دریافتی : ۱,۷۷۸,۶۸۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۷۳%

۵۵- شرکت ذوب روی اصفهان (نماد فروی)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۸/۱۱/۸ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۴۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۳,۷۰۰ ریال تا ۱۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۴۰۶,۳۵۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه فروی

شرکت ذوب روی اصفهان
شرکت ذوب روی اصفهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱,۱۹۷,۳۶۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۱۷,۲۴۲ ریال
قیمت فروش : ۳۷,۱۱۴ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۸۷۴,۳۵۹ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۶۱%
سود خالص دریافتی : ۱,۱۵۷,۱۱۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۸۵%

۵۴- شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین (نماد وآوا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۸/۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۲۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۳۲۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۱۰۰ ریال تا ۲,۱۶۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵۴۲,۴۵۲ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه وآوا

شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین
شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۸۷۵,۸۷۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳۷۷,۵۴۶ ریال
قیمت فروش : ۵,۱۵۲ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۸۸۷,۷۰۸ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۳۵%
سود خالص دریافتی : ۵۱۰,۱۶۱ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۲۳%

۵۳- شرکت توزیع داروپخش (نماد دتوزیع)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۷/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۳۸۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۵۰۰ ریال تا ۲۳,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۴۶۵,۶۶۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه دتوزیع

شرکت توزیع داروپخش
شرکت توزیع داروپخش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۹۲۸,۹۲۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۲۴,۸۹۲ ریال
قیمت فروش : ۳۲,۳۵۹ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۱۱۴,۸۷۱ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹%
سود خالص دریافتی : ۵۸۹,۹۷۹ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۴%

۵۲- شرکت فولاد سپید فراب کویر (نماد کویر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۷/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲/۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۰۰۰ ریال تا ۶,۲۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۷۶۷,۴۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کویر

شرکت فولاد سپید فراب کویر
شرکت فولاد سپید فراب کویر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۸۷۸,۲۵۱ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۷۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۷۲۶,۷۲۵ ریال
قیمت فروش : ۹,۳۶۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۵۴۸,۹۰۴ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۴۸%
سود خالص دریافتی : ۸۲۲,۱۷۹ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۸۴%

۵۱- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (نماد بجهرم)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۷/۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲۴/۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱/۲ میلیارد سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۴۰۲/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۰۰ ریال تا ۱,۹۹۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۷۹۷,۶۸۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بجهرم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۸۱۸,۲۸۴ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۴۹۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۹۸۴,۵۵۹ ریال
قیمت فروش : ۲,۳۹۵ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۵۴۰,۸۷۲ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۹%
سود خالص دریافتی : ۵۵۶,۳۱۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۵%

۵۰- شرکت جنرال مکانیک (نماد رنیک)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۹۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۷,۸۵۰ ریال تا ۷,۹۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۸۰,۷۶۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه رنیک

شرکت جنرال مکانیک
شرکت جنرال مکانیک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۶۴۵,۱۴۴ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۲۳۷,۹۹۵ ریال
قیمت فروش : ۱۸,۲۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۸۱۱,۵۱۸ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۲۷%
سود خالص دریافتی : ۱,۵۷۳,۵۲۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۸%

۴۹- شرکت غلطک‌سازان سپاهان (نماد فسازان)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۸/۵/۲۸ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۷۵ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۵ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۳۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۰۰۰ ریال تا ۸,۴۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۶۸۷,۷۹۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه فسازان

شرکت غلطک‌سازان سپاهان
شرکت غلطک‌سازان سپاهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۶۴۵,۲۲۶ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۱۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۹۸۷,۳۶۰ ریال
قیمت فروش : ۱۶,۲۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۸۷۶,۹۲۰ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۹۰%
سود خالص دریافتی : ۸۸۹,۵۶۰ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۱۵%

۴۸- شرکت پخش هجرت (نماد هجرت)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۸/۵/۱۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۷/۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۲۴۸/۷۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۲۵ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۷,۷۰۰ ریال تا ۱۸,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۸۱,۳۹۸ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه هجرت

شرکت پخش هجرت
شرکت پخش هجرت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۶۰۰,۸۵۵ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۱۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۰۹۹,۹۹۱ ریال
قیمت فروش : ۳۰,۶۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۴۲۴,۰۸۶ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۶۳%
سود خالص دریافتی : ۱,۳۲۴,۰۹۶ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۳%

۴۷- شرکت پتروشیمی نوری (نماد نوری)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۸/۴/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۹,۳۷۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۹,۵۰۰ ریال تا ۳۱,۲۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه نوری

شرکت پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی نوری

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵۸۱,۶۹۱ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۳۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۶,۷۳۳,۵۳۵ ریال
قیمت فروش : ۳۶,۱۷۴ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۹,۰۹۲,۷۷۵ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴%
سود خالص دریافتی : ۲,۳۵۹,۲۲۰ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۶%

۴۶- شرکت دارویی رهآورد تأمین (نماد درهآور)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۲۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۳۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۴۴,۲۱۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه درهآور

شرکت دارویی رهآورد تأمین
شرکت دارویی رهآورد تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴۳۲,۸۹۴ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۹۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲۹۱,۱۱۶ ریال
قیمت فروش : ۹,۶۷۶ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۸۸۱,۵۱۳ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰۲/۸%
سود خالص دریافتی : ۵۹۰,۳۹۷ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۲۷/۶۵%

۴۵- شرکت سیمرغ (نماد سیمرغ)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۴/۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱,۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۶۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۰۰۰ ریال تا ۵,۱۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۴۹,۴۶۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه سیمرغ

سیمرغ
شرکت سیمرغ

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴۳۳,۷۳۶ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۰۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۵۲,۴۷۰ ریال
قیمت فروش : ۹,۶۶۴ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۸۹۹,۶۴۲ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۶/۷۸%
سود خالص دریافتی : ۱,۳۴۷,۱۷۲ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲۰/۹%

۴۴- شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۸/۳/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴,۵۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۱,۰۰۰ ریال تا ۲۲,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۱,۳۰۲,۲۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه جم پیلن

پلی پروپیلن جم
شرکت پلی پروپیلن جم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۴۴۰,۰۰۰ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۴۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۰۸۱,۵۶۲ ریال
قیمت فروش : ۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۳,۲۴۹,۵۴۵ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۱/۴۲%
سود خالص دریافتی : ۳,۱۶۷,۹۸۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۴۰/۶۲%

۴۳- شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (نماد دکپسول)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۳/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۶۰۰ ریال تا ۵,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۱۴۵,۱۷۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه دکپسول

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۷۸,۲۱۸ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۱۲,۶۶۹ ریال
قیمت فروش : ۱۵,۶۸۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۶۶۱,۴۰۲ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۷۱/۱۷%
سود خالص دریافتی : ۱,۰۴۸,۷۳۳ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴۷/۶۸%

۴۲- شرکت کشت و صنعت شریف آباد (نماد زشریف)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۲/۳۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۵۲۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۱۸/۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۱۰۰ ریال تا ۴,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۵۴,۷۶۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زشریف

شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۷۶,۲۲۲ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۸۶,۴۵۰ ریال
قیمت فروش : ۷,۹۱۲ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۸۹,۰۴۵ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۵/۷%
سود خالص دریافتی : ۵۰۲,۵۹۵ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت :۹۷/۸۳%

۴۱- شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (نماد تاصیکو)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۲/۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲ میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۴۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۰۵۰ ریال تا ۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۵,۴۷۱,۴۵۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تاصیکو

 شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴۲۷,۵۲۶ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴,۸۹۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۸۲۱,۱۷۸ ریال
قیمت فروش : ۲,۶۰۶ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱۲,۶۳۴,۵۷۶ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۶/۷۶%
سود خالص دریافتی : ۱,۸۱۳,۳۹۸ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴/۰۱%

۴۰- شرکت تولید گوشت مرغ ماهان (نماد زماهان)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۷ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۶۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۸۰۰ ریال تا ۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۶۰۷,۲۶۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زماهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۳۳,۴۸۶ کد سهامداری
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۸۲,۱۷۹ ریال
قیمت فروش : ۹,۸۸۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۱۷۴,۰۴۰ ریال
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴۳/۴۹%
سود خالص دریافتی : ۶۹۱,۸۶۱ ریال
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۳۲/۲۵%

۳۹- شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (نماد بزاگرس)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۷/۱۲/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۰۰ ریال تا ۱,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۵۰۶,۸۰۲ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بزاگرس

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۳۵,۳۴۱
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۵۰
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۷۸,۰۶۵
قیمت فروش : ۱,۹۰۰
مبلغ حاصل از فروش : ۸۴۶,۶۶۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۴,۸۶%
سود خالص دریافتی : ۱۶۸,۵۹۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲۴/۱۳%

۳۸- شرکت بیمه معلم (نماد ومعلم)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱,۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۰۲,۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۶۰۰ ریال تا ۲,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۳۴,۱۹۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ومعلم

َشرکت بیمه معلم
شرکت بیمه معلم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۲۸,۳۹۵
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۲۱,۱۰۷
قیمت فروش : ۳,۱۲۴
مبلغ حاصل از فروش : ۷۰۸,۴۲۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۰۶%
سود خالص دریافتی : ۹۰,۱۷۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۶/۰۳%

۳۷- شرکت تأمین سرمایه نوین (نماد تنوین)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۴۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۱۰۰ ریال تا ۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶,۶۳۰,۶۲۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تنوین

شرکت تأمین سرمایه نوین
شرکت تأمین سرمایه نوین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۶۰,۸۰۳
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱,۹۹۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۴۱۸,۲۰۶
قیمت فروش : ۲,۵۴۶
مبلغ حاصل از فروش : ۵,۰۶۰,۱۹۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۵۳%
سود خالص دریافتی : ۶۴۱,۹۸۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۲/۴۷%

۳۶- شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (نماد افق)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۴۷/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۶,۰۰۰ ریال تا ۱۶,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۴۰۵,۷۳۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه افق

عرضه اولیه افق
شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۸۶,۸۱۷
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۲
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۲۴۷,۷۸۲
قیمت فروش : ۲۲,۳۷۴
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۹۳۶,۳۸۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۰/۶۳%
سود خالص دریافتی : ۶۸۸,۶۰۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۴/۳۹%

۳۵- شرکت کشت و دامداری فکا (نماد زفکا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۹۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۲۰۰ ریال تا ۸,۳۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۰۰۲,۶۰۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زفکا

عرضه اولیه زفکا
شرکت کشت و دامداری فکا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۴۷,۰۶۴
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۴
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۵۰,۷۵۷
قیمت فروش : ۹,۶۰۷
مبلغ حاصل از فروش : ۲۱۱,۲۵۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۵۶%
سود خالص دریافتی : ۲۱۱,۲۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۳/۹۴%

۳۴- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (نماد لوتوس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱,۰۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۵۰ ریال تا ۲,۰۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۱۹,۰۲۴ ریال

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه لوتوس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۶۰,۰۸۱
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۴۳۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۹۶۳,۶۳۸
قیمت فروش : ۲,۴۹۷
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۵۷۲,۵۲۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰/۵۵%
سود خالص دریافتی : ۶۰۸,۸۸۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲/۰۲%

۳۳- شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (نماد زدشت)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۹۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۳/۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۰۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۸۵۰ ریال تا ۱,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۵۰,۶۲۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زدشت

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۰۶,۹۹۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۳۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۶۴,۰۵۱ ریال
قیمت فروش : ۳,۱۳۸
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۵۷,۶۶۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۹/۲۷%
سود خالص دریافتی : ۳۹۳,۶۱۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۳/۲۷%

۳۲- شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (نماد زکشت)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۹/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۲۶۵۷۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زکشت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۵۲,۲۰۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲۵۳,۱۴۴ ریال
قیمت فروش : ۶,۴۹۰
مبلغ حاصل از فروش : ۵۱۶,۲۱۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۰۳/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۲۶۳,۰۷۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۰/۸۷%

۳۱- شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران (نماد مادیرا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۹/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۲ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۳۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۳۲۰ ریال تا ۳,۶۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۷,۳۳۳,۱۴۲ ریال

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه مادیرا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۰۲,۲۹۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۹۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۶۲,۹۶۲ ریال
قیمت فروش : ۶,۲۳۵
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۴۷۳,۴۶۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۶۹/۰۷%
سود خالص دریافتی : ۱,۰۱۰,۴۹۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۰/۵۶%

۳۰- شرکت سنگ آهن گهر زمین  (نماد کگهر)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۸/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۲/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۱۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴,۱۸۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۵۰۰ ریال تا ۶,۸۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۰,۹۸۵,۲۳۲ ریال

شرکت سنگ آهن گهر زمین
شرکت سنگ آهن گهر زمین

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کگهر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۳۱۰,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲,۰۸۲
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۴,۲۲۱,۸۷۶ ریال
قیمت فروش : ۸,۶۷۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱۷,۹۶۱,۶۳۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۶/۳%
سود خالص دریافتی : ۳,۷۳۹,۷۶۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۱/۴%

۲۹-  شرکت پتروشیمی قائد بصیر (نماد شبصیر)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۸/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۳۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۳ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۸۰/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۰۰۰ ریال تا ۸,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۵۵۰,۰۸۴ ریال

شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت پتروشیمی قائد بصیر

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شبصیر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۶۳,۷۳۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۰۷۵,۸۶۲
قیمت فروش : ۱۲,۰۱۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۵۰۴,۵۵۹
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۸۵%
سود خالص دریافتی : ۴۲۸,۶۹۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۴۹/۳۶%

۲۸-  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (نماد زپارس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۲۵/۳۴ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۲/۵۳۴ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۰۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۲۰۰ ریال تا ۳,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۹۶۴,۴۵۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زپارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۱۲,۱۲۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۹۸,۳۰۱
قیمت فروش : ۹,۲۲۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۴۲۱,۹۶۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۸۵/۳۶%
سود خالص دریافتی : ۹۲۳,۷۱۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۰۳/۴۹%

۲۷-  شرکت داروسازی آوه سینا (نماد داوه)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۷/۲۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۵/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۳۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۲۰,۴۸۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه داوه

شرکت داروسازی آوه سینا
شرکت داروسازی آوه سینا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۲۱۰,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۷۶,۸۰۷
قیمت فروش : ۴,۶۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۸۰۴,۴۴۸
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۴۷%
سود خالص دریافتی : ۲۲۷,۶۴۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۹/۹۴%

۲۶-  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (نماد تاپکیش)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۶/۳۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۶۰۰ ریال تا ۱,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۶۶,۱۷۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تاپکیش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۷۰,۴۷۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۳۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۰۱,۳۱۴
قیمت فروش : ۵,۷۱۸
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۳۳۶,۰۰۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۳۲/۹۱%
سود خالص دریافتی : ۹۳۴,۶۹۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴۱/۰۹%

۲۵-  شرکت عطرین نخ قم (نماد نطرین)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۶/۲۰ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۷۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۶۸۰ ریال تا ۴,۹۱۴ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۴۸۰,۸۹۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه نظرین

شرکت عطرین نخ قم
شرکت عطرین نخ قم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۳۸,۲۳۲ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۳۸,۰۵۸
قیمت فروش : ۹,۲۳۲
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۰۰,۵۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۵/۹۵%
سود خالص دریافتی : ۴۶۲,۴۴۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۸/۲۴%

۲۴-  شرکت کشت و دام قیام اصفهان (نماد زقیام)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۴/۲۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۸۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۳۰۰ ریال تا ۲,۳۶۹ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۶۶,۱۷۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زقیام

شرکت کشت و دام قیام اصفهان
شرکت کشت و دام قیام اصفهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۱۷,۱۶۴ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۱۳,۹۲۷
قیمت فروش : ۲,۹۷۱
مبلغ حاصل از فروش : ۸۸۲,۶۱۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۳/۶۳%
سود خالص دریافتی : ۱۶۸,۶۸۳
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۰/۷۷%

۲۳-  شرکت پتروشیمی پارس (نماد پارس)

تاریخ عرضه اولیه :چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷,۲۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۸۰۰ ریال تا ۲۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۹۶,۴۴۵,۴۴۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه پارس

 شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۸۲,۰۹۴ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱,۸۹۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۵,۷۶۳,۳۶۱
قیمت فروش : ۳۰,۵۳۱
مبلغ حاصل از فروش : ۵۷,۳۸۲,۸۴۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۳۹%
سود خالص دریافتی : ۱۱,۶۲۴,۰۴۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۲/۲۶%

۲۲-  شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (نماد زبینا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۴/۱۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۶۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۸۰ ریال تا ۱,۵۲۴ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۲۲۴,۷۳۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زبینا

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۱۷,۹۴۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۴۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۲۲,۰۴۳
قیمت فروش : ۱,۹۴۴
مبلغ حاصل از فروش : ۶۵۶,۴۴۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۷۴%
سود خالص دریافتی : ۱۳۴,۳۹۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۷/۵۵%

۲۱-  شرکت پتروشیمی غدیر (نماد شغدیر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ در بازار فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۶۵۰ ریال تا ۱,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۴۴۰,۰۶۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شغدیر

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۴۷,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۸۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۱۴,۷۴۶
قیمت فروش : ۱,۹۹۶
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۷۵۳,۱۹۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۵/۷۴%
سود خالص دریافتی : ۲۳۸,۴۴۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۸۰/۴۱%

۲۰-  شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (نماد سپ)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۷/۳/۱۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۸ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۸۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۷۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۲۰۰ ریال تا ۶,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۲,۶۵۰,۸۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه سپ

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۰۹,۷۱۶ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۸۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۱,۶۶۹,۳۹۶
قیمت فروش : ۷,۸۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱۳,۸۹۱,۱۷۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۹/۰۴%
سود خالص دریافتی : ۲,۲۲۱,۷۸۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۹/۲۲%

۱۹-  شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (نماد تبرک)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲/۲۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۲۳ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۳۱۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۳۳۵ ریال تا ۱,۳۹۵ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۰۸۲,۹۳۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تبرک

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۸۶,۹۳۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۰۸۲,۹۳۳
قیمت فروش : ۱,۳۴۰
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۹۱۹,۲۵۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵/۳۱-%
سود خالص دریافتی : ۱۶۳,۶۷۶-
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱/۵۷-%

۱۸-  شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (نماد شفا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱/۱۸ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۱۸ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۸۹/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۰۰۰ ریال تا ۴,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶,۲۵۳,۸۸۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شفا

شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو
شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۴۵,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۳۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۴۷۲,۹۹۰
قیمت فروش : ۴,۳۵۷
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۵۹۳,۹۹۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۴۸%
سود خالص دریافتی : ۱۲۱,۰۰۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۰/۲۴-%

۱۷-  شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (نماد شوینده)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۷۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۶۰۰ ریال تا ۲,۷۳۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۱۴,۰۰۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شوینده

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۹,۴۹۶ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۲۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۷۲۵,۱۳۸
قیمت فروش : ۳,۸۲۰
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۳۷۹,۳۵۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۷/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۶۵۴,۲۱۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۶/۲۴%

۱۶-  شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (نماد زشگزا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۶ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۵۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۳۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۴۰۰ ریال تا ۳,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۵۷,۰۶۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زشگزا

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۰۴,۶۴۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۵۷,۰۶۶
قیمت فروش : ۴,۳۶۱
مبلغ حاصل از فروش : ۵۶۱,۴۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۲/۸۳%
سود خالص دریافتی : ۱۰۴,۳۳۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۵/۷۸%

۱۵-  شرکت تأمین سرمایه امید (نماد امید)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴/۹ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۹۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۸۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۵۰۰ ریال تا ۱,۶۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۶,۰۷۴,۲۴۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه امید

شرکت تأمین سرمایه امید
شرکت تأمین سرمایه امید

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۶,۸۳۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۱۰۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۹۹۴,۲۶۶
قیمت فروش : ۱,۸۹۰
مبلغ حاصل از فروش : ۵,۸۱۴,۹۷۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۶/۴۳%
سود خالص دریافتی : ۸۲۰,۷۰۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۷/۰۱%

۱۴-  شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (نماد کاوه)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۱۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۷۴۰ ریال تا ۱,۷۶۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۲,۳۷۷,۱۶۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کاوه

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۱,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۳۴۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۱۴۴,۵۸۲
قیمت فروش : ۲,۰۳۵
مبلغ حاصل از فروش : ۴,۷۲۳,۵۳۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۳/۹۷%
سود خالص دریافتی : ۵۷۸,۹۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۲/۷۲%

۱۳-  شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (نماد غپآذر)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۶/۷/۲۴ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۷/۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۵۰ ریال تا ۳,۳۵۵ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶۷۴,۰۴۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غپآذر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۲۹,۴۶۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۲۲,۳۸۶
قیمت فروش : ۴,۰۸۵
مبلغ حاصل از فروش : ۶۲۷,۰۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰/۰۳%
سود خالص دریافتی : ۱۰۴,۶۱۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۰/۸۹%

۱۲-  شرکت آسیا سیر ارس (نماد حآسا)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۶/۷/۲۷ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۸۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۹۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۱۵۰ ریال تا ۱,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۲۴,۶۳۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه حآسا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۲۶,۵۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۳۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۶۱,۸۴۳
قیمت فروش : ۱,۵۳۰
مبلغ حاصل از فروش : ۹۵۷,۵۳۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۶۹%
سود خالص دریافتی : ۱۹۵,۶۸۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۰/۸%

۱۱-  شرکت لیزینگ ایران و شرق (نماد ولشرق)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۶/۷/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۷/۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۳۳ ریال تا ۱,۵۷۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶۳۰,۸۵۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ولشرق

شرکت لیزینگ ایران و شرق
شرکت لیزینگ ایران و شرق

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۱۹,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۵۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳۹۵,۸۵۹
قیمت فروش : ۲,۲۲۸
مبلغ حاصل از فروش : ۵۵۳,۷۷۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۸۹%
سود خالص دریافتی : ۱۵۷,۹۱۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۸/۱۲%

۱۰-  شرکت تولید و صادرات ریشمک (نماد ریشمک)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۶/۷/۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱۱۵ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۱/۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۷۷/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۶۰۷ ریال تا ۶,۷۴۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۵۴,۱۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ریشمک

شرکت تولید و صادرات ریشمک
شرکت تولید و صادرات ریشمک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۱۴,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۸۳,۸۳۱
قیمت فروش : ۱۰,۶۰۲
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۶۰,۳۶۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۵/۰۶%
سود خالص دریافتی : ۳۷۶,۵۳۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۱/۷۵%

۹-  شرکت داده گستر عصر نوین (نماد های‌وب)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰۰ میلیون سهم (۴۰ میلیون برای کارکنان) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۴۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۷۱۵ ریال تا ۲,۸۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۴,۳۱۶,۱۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه های‌وب

شرکت داده گستر عصر نوین
شرکت داده گستر عصر نوین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۰۴,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۶۶۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۴۸۵,۱۲۶
قیمت فروش : ۴,۵۹۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱۶,۶۷۷,۳۳۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۹/۰۶%
سود خالص دریافتی : ۶,۱۹۳,۲۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۷/۱۶%

۸-  شرکت تولیدی چدن سازان (نماد چدن)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۶/۲۱ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۸۰ میلیون سهم (۲۴ میلیون سهم برای کارکنان) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۷۷۳ ریال تا ۱,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۹۱۸,۰۹۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه چدن

شرکت تولیدی چدن سازان
شرکت تولیدی چدن سازان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۰۱,۳۰۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۵۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۰۸۳,۳۵۴
قیمت فروش : ۲,۶۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۴۵۱,۱۶۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۳/۹۵%
سود خالص دریافتی : ۳۶۷,۸۰۸
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۶/۸۶%

۷-  شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان (نماد گکوثر)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۶/۶/۱۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۱۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۶/۵ میلیون سهم معادل ۱۵درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۰۱/۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۱,۱۰۰ ریال تا ۱۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۶۷۶,۶۱۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه گکوثر

شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان
شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵۸,۱۱۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۹۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۶۰۳,۰۸۴
قیمت فروش : ۱۲,۸۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۷۴۱,۰۶۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۸۳%
سود خالص دریافتی : ۱۳۷,۹۸۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۵/۳۶%

۶-  شرکت مبین وان کیش (نماد اوان)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۵/۱۸ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۳۴/۷ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۴۰۰ ریال تا ۳,۴۷۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۵۶۸,۵۸۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه اوان

شرکت مبین وان کیش
شرکت مبین وان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۸۲,۱۴۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۲۵,۲۶۲
قیمت فروش : ۱۰,۶۳۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۲۸۵,۳۰۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰۲/۲۴%
سود خالص دریافتی : ۸۶۰,۰۴۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴۲/۴۶%

۵-  شرکت به پرداخت ملت (نماد پرداخت)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۴/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۹۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۷/۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۳۱/۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۶,۶۷۰ ریال تا ۱۷,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۵,۱۶۲,۴۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه پرداخت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۶۷,۸۶۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷۳۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۲,۸۳۴,۲۷۶
قیمت فروش : ۲۲,۵۵۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱۶,۳۰۶,۰۶۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۷/۰۵%
سود خالص دریافتی : ۳,۴۷۱,۷۸۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۹/۶۸%

۴-  شرکت گروه دارویی برکت (نماد برکت)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۵/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳/۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۲۲/۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۲۰۰ ریال تا ۲,۴۲۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۸,۶۲۴,۵۷۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه برکت

شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۹,۵۱۵ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۰,۰۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۸,۶۲۴,۵۷۶
قیمت فروش : ۲,۳۷۰
مبلغ حاصل از فروش : ۴۶,۹۳۷,۸۵۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۴۷-%
سود خالص دریافتی : ۱,۶۸۶,۷۲۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۰/۶۶-%

۳-  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (نماد غگلپا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۱/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۲۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۸/۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۹,۰۰۰ ریال تا ۹,۹۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۹۸۳,۴۸۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غگلپا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۷۸,۰۶۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۳۱,۵۲۲
قیمت فروش : ۱۳,۹۲۶
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۱۲۳,۶۹۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۸/۶۷%
سود خالص دریافتی : ۵۹۲,۱۷۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۴/۵۸%

۲-  شرکت ریل سیر کوثر (نماد حسیر)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۴۷۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۴۷ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۹۸/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۰۰ ریال تا ۲,۰۹۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۹۹,۴۸۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه حسیر

شرکت ریل سیر کوثر
شرکت ریل سیر کوثر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵۹,۷۸۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷۹۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۶۶۲,۷۹۵
قیمت فروش : ۲,۷۹۷
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۱۹۳,۶۲۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۱/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۵۳۰,۸۳۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۱/۱۶%

۱-  شرکت پاکدیس (نماد غدیس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۸۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۸ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۴/۶۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۲۰۰ ریال تا ۲,۳۱۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۶۴۰,۹۷۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غدیس

شرکت پاکدیس
شرکت پاکدیس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۵۵,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۷۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۳۲۲,۶۷۸
قیمت فروش : ۳,۴۰۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۹۲۴,۱۸۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۴۵/۴۸%
سود خالص دریافتی : ۶۰۱,۵۰۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۹۱/۷۷%

نظرات این مطلب

امیرحسین ادیب نیا

با رویکردی موثر در این فضا حضور دارم.
امیدوارم حال و انرژیِ خوب، در زندگیِ من و تو جریان یابد.

۴۵ دیدگاه. شما هم نظر خود را بنویسید:

 • سلام خسته نباشید
  من برنامه مفید تریدر برای اندروید پیدا نمیکنم هرجا میگردم حتی تو سایت مفید موجود نیست میشه لینک دانلود بزارید تا دانلود کنم ممنون و متشکر

  پاسخ
 • سلام..ببخشید میخواستم بدونم نظرتون درباره صندوق دارا دوم چیه؟ایا هزینه کردن برای این صندوق ارزش دارد؟پیش بینی شما برای سود این صندوق رو میخواستم بدونم.صندوق دارا دوم که سهام شرکت های نفتی و پالایشگاهی را داراست،ایا باعث کاهش قیمت سهام دیگر شرکت های پالایشگاهی میشود یا نه؟
  حالا که دولت درحال ازاد سازی صندوق هاست،ایا خرید سهام شرکت هایی که در صندوق ها وجود دارد قبل از عرضه صندوق ها کار عاقلانه ای است؟

  پاسخ
 • حسین پاشائی
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۵

  باسلام؛ باتشکر از اطلاعات مفید حضرتعالی.

  پاسخ
 • نظر استاد برای سهام ، عرضه‌های اولیه و اطلاعیه عرضه‌های آتی چیست باتشکر

  پاسخ
 • با سلام و نهایت احترم خدمت استاد عزیز
  جادارد از شما برای نشر علم خود بصورت رایگان که کار جهادی است تشکر ویژه داشته باشم

  پاسخ
 • در حال مطالعه وبرسی

  پاسخ
 • محمدعلی برزگر شمس
  ۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۸:۵۷

  با سلام، در مورد عرضه اولیه پویا آیا پیش بینی اختصاص ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان برای هر کد بورسی اشتباه نیست؟

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۴۲

   سلام
   این عدد حدودی هست و به دلیل اختلال در سیستم یکی از کارگزاری‌ها کمی خطا داشت

   پاسخ
 • امیرحسین ماهر
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۰:۳۸

  سلام استاد خسته نباشید
  میخواستم نظرتون رو درمورد ومعادن بدونم اگه امکان داره

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • سلام. منظور از اینکه حداقل ارزش معاملات از ۱۰۰ به ۵۰۰ هزار تومن افزایش پیدا کرده یعنی کسانی که کمتر از این مقدار جدید سرمایه دارن دیگه نمی تونن سرمایه گذاری کنن؟

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱:۴۲

   سلام
   بله حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام از ۱۰۰ به ۵۰۰ هزار تومن افزایش پیدا کرده
   البته به جز سهام عرضه اولیه که میتونه هر مقداری باشه

   پاسخ
 • سلام استاد. میشه در مورد سهام عدالت و اینکه سهام رو وارد بورس کنیم یا نه و شایعاتی که هست یه مقاله و ویدیو بسازید تا من و مردم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. بینهایت ازتون سپاسگزار میشم این لطف رو در حق من و همه مردم و کاربرای سایت انجام بدین. براتون ارزوی موفقیت دارم

  پاسخ
 • سلام،سپاس فراوان از زحمات شما و ارائه مطالب بسیار مفید

  پاسخ
 • عالی بود بسیار مطالب مفید و جامعی بود ممنون و سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام آقای ادیب نیا
  ضمن تشکر از راهنمایی ها واظلاعات ارزنده ای که در اختیار ما ناشی ها و تازه وارد ها قرار می دهید خدا خیرتان دهد
  من یک سوالی داشتم واقعیتش من قبل از عید تعدادی سهم ثمسکن خریدم و حدود ۵۰۰ هزارتومن هم سود کرده بود که این نماد وارد مجمع شد و بعد از گشایش نه تنها سود ازبین رفته بود بلکه ۵۰۰ هزاری هم ضرر خورده بود که روهم برای مایک میلیون ضرر ایجاد شد .چرا این اتفاق افتاده و ایا این مبلغ از جایی جبران میشه یا خیر والا ما که نفهمیدیم اصلا چی شد. اگر وقتتان گرفته نمیشه و فرصت دارید این حقیر را یه راهنمایی بفرمایید
  با تشکر فراوان

  پاسخ
  • امیرحسین ادیب نیا
   ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۰۲:۱۹

   سلام عزیزم
   بهتر است که قبل از انجام هر کاری سعی کنید در مورد اون کار اطلاعات کسب کنید.
   این سهم به شما ضرر نزده احتمالا یا افزایش سرمایه داشته یا سود نقدی تقسیم کرده که پولش به شما برگشت داده میشه.

   پاسخ
   • سلام آقای ادیب نیا
    بسیار سپاسگزارم که سوال مارو پاسخ دادید. من یک معلم بازنشسته هستم حدود سی سال برای بچه ها زحمت کشیدم که البته وظیفه بو د و در این مدت حتی یک ساعت کارغیرعلمی یا اقتصادی انجام ندادم و تمام وقتم صرف آموزش شد که البته ناراحت هم نیستم و بعید می دانم از بین تمام دانش آموزانی که در خدمتشان بودم دانش آموزی از ما ناراضی باشه و این موجب دل خوشی ودلگرمی ماست ولی با توجه به وضعیت موجود بعد از بازنشستگی انگار دوباره از صفر شروع کردیم .تمام ویدیوها ومقالاتی که فرستادی استفاده کردم وبی نهایت تشکر می کنم امیدوارم در ادامه باز هم از تجارب و راهنمایی های ارزنده شما استفاده کنیم
    عزت زیاد موفق وموید

    پاسخ
 • سلام برای خرید عرضه اولیه در روزهای بعدی میشه سفارش آفلاین داد

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸

   سلام
   بله میشه
   باید با کارگزارتون هماهنگ کنید
   اما در این ویدیو توضیح دادیم که احتمال این که براتون خرید انجام بشه خیلی کم هست

   پاسخ
 • باسلام ، سپاسگزارم

  پاسخ
 • مصطفی طالبی
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۰۶

  با سلام واحترام خدمت استاد محترم
  در مورد اوراق بدهی هم اگه می شه یه توضیح مختصر بدین و چرا اواق بدهی بهترین گزینه برای سرمایه گذاری میباشد؟؟

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۴۹

   سلام
   در مقاله “انواع اوراق بهادار” مفصل در مورد اوراق بدهی صحبت کردیم
   ضمنا مقالات زیادی در سایت در مورد اوراق بدهی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق خزانه اسلامی و … هست که میتونید استفاده کنید

   پاسخ
 • سلام من در مفید عضو شدم و مراحل را طی کردم و کد بورس گرفتم ولی در ورود به سایت میهمان و غیر مجاز به معامله هستم موضوع چیست.
  تشکر از اطلاعات ارسالی شما این زحمات شما چگونه باید جبران شود؟

  پاسخ
 • باسلام خدمت استاد ادیب نیا ؛فایل هاتون بسیار مفید و باارزش هستند ممنون

  پاسخ
 • غلامحسین دباغ فردوس
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴

  سلام جناب آقای ادیب نبا ممنون از راهنمایی و ارسال مطالب خوب و موثر . انشاا… موفق باشید.

  پاسخ
 • محمد رضا بریری
  ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰

  با تشکر از زحمات ووارئه اطلاعات ذیقیمت سوال بنده این می باشد که آیا شما مجوز فعالیت کارگزاری را دارا می باشید ؟چنانچه پاسخ مثبت است وضیعت را اعلام فرمایید که تا از طریق شما مبادرت به خرید نماییم .

  پاسخ
 • سپاس از بابت اطلاع رسانی خوبتان
  موفق باشید

  پاسخ
 • درخواست اولیه “دکپسول” با کمال تعجب ما رو در جایگاه ۱ قرار داد که, خب, خیلی عالی بود! اما, بمرور زمان جایگاه ما همینطور تنزل کرد تا رسیدیم به جایگاه هفتم, هشتم. اما, باز یهویی برگشتیم به جایگاه ۱, ۲, و البته بعدش باز دوباره نزول! خلاصه, الان هم که بیش از ۲ ساعت از شروع بکار بازار میگذره خیلی قشنگ و آسوده در مکان ششم قرار گرفتیم– چرا, معلوم نیست!

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲

   سلام دوست من
   در روز اولی که سهم عرضه میشه و سفارش‌گیری در یک بازه زمانی مثلا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صورت می‌گیره، فرقی نمی‌کنه شما چه ساعتی سفارش خودتون رو وارد کنید ..
   پس طبیعتا نوبت شما هم مهم نیست … تعداد سهام عرضه شده به صورت مساوی (بین همه کسانی که تو این بازه زمانی سفارششون رو ارسال کرد باشند) تقسیم میشه …

   پاسخ

 • ​با سلام و درود, ما بسختی تنها ۱۳۰ تا سهام “زشریف” از طریق بورس صاحب شدیم!

  پاسخ
 • خیلی ممنون از این بسته کامل عرضه اولیه ها و من همیشه درعرضه اولیه شرکت میکنم ولی متاسفانه از فردایش راس ۸:۳۰:۰۰ هم سفارش میدهم و هیچوقت نتوانستم در روزهای بعدی سهم اضافه کنم – کاش راهی برای گذشتن از صف خرید عجیب چندروز بعدی وجود داشت؟!!!

  پاسخ
  • امیرحسین ادیب نیا
   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۲۲

   راه خاصی وجود نداره
   شما رأس ساعت ۸:۳۰ باید سفارشتون رو ارسال کنید
   و البته طبیعی هم هست که به خیلی‌ها نرسه
   فرض کنید هزار نفر سفارش ارسال کنند و مثلا فقط به صد نفر برسه و قاعدتا در این حالت به ده درصد افراد سهم میرسه و به نود درصد افراد نمیرسه و همیشه تعداد افرادی که میگن ما بدشانسیم خیلی بیشتر هست چون یک محاسبه احتمال ساده هست
   تازه این اعدادی که گفتم خوشبینانه بود چون به مراتب درخواست‌ها بیشتر از این اعداد هست و در روزهای اول هم خیلی خیلی کمتر سهم معامله میشه

   ولی در کل اگر روی سهم تحلیل کنید و اون رو ارزنده بدونید معمولا بعد از چند روز که سهم متعادل شد میتونید سهم رو راحت خرید کنید
   پیشنهاد میکنم این ویدئو رو هم ببینید
   https://www.adibnia.com/initial-public-offering-video/

   پاسخ
 • بسیار سپاسگزارم از اطلاعات مفیدی که در اختیارمان میگذارید و براتون آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

  پاسخ
 • ممنون از مطالب مفیدتون
  بسیار جامع و کامل

  پاسخ
 • سلام همیشه عرضه اولیه خریدم و سود خوبی کردم فقط از عرضه اولیه شفا و برکت ضرر کردم نه شفا داد نه برکت داشت

  پاسخ
 • سلام وعرض ادب واحترام خدمت استاد ادیب نیا
  بابت اعلام عرضه های اولیه و ویدئو های پرمحتوا، سپاس فراوان

  پاسخ
 • سلام
  از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون قرار میدید ممنونم. هم کاربردیه هم آموزنده…

  پاسخ
  • محمد علی کریمیان
   ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۱۵

   ممنون از جمع آوری اطلاعات سهام عرضه اولیه! مشکل عرضه های اولیه خروج همزمان سهامداران مخصوصا در سهام بزرگ هست که سهام را تا صف فروش هم پیش می برد و از سود سهامداران می کاهد. اگر سهامداران با دید سه ماهه سهام را بخرند و تدریجی خارج شوند سود بیشتری به همه خواهد رسید.

   پاسخ
  • با سلام و درود فراوان خدمت آقای مهندس ادیب نیا
   با امید توفیق روز افزون

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

امیرحسین ادیب نیا

با رویکردی موثر در این فضا حضور دارم.
امیدوارم حال و انرژیِ خوب، در زندگیِ من و تو جریان یابد.